Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze:

 1. Administratorem Państwa danych jest BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z
  siedzibą w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące administratora znajdują się w polityce
  prywatności.
 2. Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług, w
  tym portali internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych przez BROG B2B (np. subskrypcja
  bezpłatnych newsletterów czy formularz zamówień).
 3. Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności.
 4. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom
  przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom
  uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom
  ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 5. Mają Państwo między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub
  ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych
  osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce
  prywatności. Tam też znajdą Państwo informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z
  tych praw.