CERTYFIKATY PSP©

Certyfikat PSP© w kategorii nieruchomości otrzymać mogą obiekty od podstaw projektowane i budowane w zgodzie z zasadami PSP©, jak również te, które po wykonanej Analizie przeprowadziły  wskazane działania naprawczo-dostosowujące do wymagań takiego Certyfikatu.

Certyfikat PSP© w kategorii Produktów otrzymają produkty, których Analiza Całościowa oraz Analiza Chemiczna pokaże wyniki w granicach norm ekologicznych.

Certyfikat PSP© w kategorii Usług otrzymają usługi pomocne w tworzeniu Pozytywnych Przestrzeni Pro© w przyjazny dla środowiska i użytkowników sposób.

Zgłoszenia i zapytania proszę kierować na : 

certyfikaty@ positivespacespro.com