WHO Światowa Organizacja Zdrowia wyszczególniła co powoduje złe samopoczucie i choroby!

W ostatnich dekadach związki przyczynowo-skutkowe miejsc przebywania ludzi z ich dolegliwościami i chorobami skupiają coraz więcej uwagi  środowisk naukowych.

Po przeprowadzonych wnikliwych badaniach soje stanowisko w tej sprawie przedstawiła Światowa Organizacja Zdrowia WHO.

 

Na podstawie wyników badań naukowych oraz opinii i ustaleń ekspertów określiła ona następujące elementy budynków nieprzemysłowych, które powodują  złe samopoczucie  i prowadzą do schorzeń osób, które tam przebywają:

budynki wzniesione w dekadzie lat 60. XX wieku i później

urządzenia klimatyzacyjne z funkcją chłodzenia

oślepiające lub migotliwe oświetlenie

niedostateczny nadzór użytkowników nad urządzeniami wentylacyjnymi, grzewczymi i oświetleniowymi

duża ilość materiałów z tkanin i wyściełanych mebli

duża ilość otwartych regałów na przechowywane książki i dokumenty

nowe umeblowanie, wyposażenie, wykładziny i świeżo malowane pomieszczenia

niewłaściwa konserwacja i naprawa pomieszczeń i wyposażenia

niedbałość w utrzymywaniu czystości

wysoka ciepłota albo zbyt duża zmienność ciepłoty w pomieszczeniach w ciągu dnia

zbyt niska lub zbyt wysoka wilgotność powietrza

zanieczyszczenia chemiczne takie jak dym tytoniowy, lotne węglowodory lub ozon (z fotokopiarek i drukarek)

kurz domowy

monitory komputerowe. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *